Stopy metali nieżelaznych.
Strona główna | Kontakt


Aluminium i jego stopy
Cynk i jego stopy

Magnez i jego stopy
Nikiel i jego stopy
Tytan i jego stopy       Wolfram i Molibden        Metale szlachetne

 

 

Powiekszanie penisa

Powiekszanie biustu

Ciagniki

Naczepy tanie

Diety odchudzajace

Logo dzwonki

Logoski

 

Dziękuję za odwiedzenie mojej stronki. Znajdziecie tutaj dużo informacji na temat stopów metali nieżelaznych. Zapraszam do obejrzenia.

 Oznaczanie stopów metali nieżelaznych
Oznaczanie stopów metali nieżelaznych przeprowadza się za pomocą znaków lub cech. W znakach stosuje się symbole chemiczne pierwiastków: na początku jest symbol zasadniczego składnika (osnowy), po czym następują symbole dodatków stopowych, a jeśli ilość dodatku przekracza ok. 1,5%, następuje liczba wskazująca na średnią zawartość dodatku. Symbole składników są podawane w kolejności ich malejącej zawartości (np. CuSn4Zn3 oznacza stop miedzi o zawartości ok. 4% Sn i 3% Zn).

Wstęp.

 

Stopy żelaza są podstawowym tworzywem stosowanym we współczesnej technice, jednak nie można wyobrazić sobie rozwoju wielu jej dziedzin bez metali nieżelaznych i ich stopów. Metaloznawstwo stopów żelaza i metali nieżelaznych opierają się, na wspólnych podstawach teoretycznych; oba rodzaje stopów podlegają tym samym prawom: krystalizacji, rekrystalizacji, dyfuzji, przemian fazowych, termodynamiki itd. Własności wszystkich stopów wykazują podobne zależności np.: od wielkości ziaren, stopnia zgniotu, obecności defektów lub dyspersyjnej fazy itp. Istnieją wspólne metody badawcze obu rodzajów stopów. Wreszcie podobnie przeprowadza się obróbkę cieplną stopów metali nieżelaznych, chociaż parametry tej obróbki (np. temperatura zabiegów) są różne. Specyfika stopów metali nieżelaznych polega na ich bardzo dużej ilości i bardzo zróżnicowanych własnościach. Są one interpretowane na podstawie układów równowagi, które w różnych źródłach różnią się nieco wartościami składów faz i temperaturami przemian. Nie należy ich traktować dogmatycznie, gdyż zmieniają się w miarę stosowania coraz czystszych materiałów i coraz dokładniejszych metod analitycznych. Ponieważ te drobne różnice nie mają istotnego wpływu na interpretację struktury stopu.

 

Darmowy system wymiany banerów, wymiana banerowa za darmo, wymiana banerów, banery